YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji
 • 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2004 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 - 2010 Şişli Florence Nightingale Hastanesi / Üroloji Uzmanı
 • 1994 - 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türk Üroloji Derneği
 • Endoüroloji Derneği
 • Türk Androloji Derneği
 • Üroonkoloji Derneği
 • Avrupa Üroloji Derneği
 • Dünya Endoüroloji Derneği
 • Amerikan Üroloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The Impact of local Anesthetic Volume and Concentration on Pain during Prostate Biopsy: A Prospective Randomized Trial J Endourol. 2011 Nov 17. [Epub ahead of print] PMID: 22092389 [PubMed - as supplied by publisher]. Tufek I, Akpinar H, Atug F, Obek C, Esen HE, Keskin MS, Kural AR.
 • Küçük Böbrek Tümörlerinde Minimal İnvaziv Cerrahi Tedavi Yöntemleri (RF-Kriyo-HIFU) Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, 4(1):48-54, (2011). Akpınar H. Tüfek İ., Kural A.R.
 • Anterior and Posterior Reconstruction Technique and its Impact on Early Return of Continence after Robot-Assisted Radical Prostatectomy Operations J Endourol. 2011 Nov 8. [Epub ahead of print], PMID:22059698 [PubMed - as supplied by publisher]. Atug F, Kural AR, Tufek I, Srivastav S, Akpinar H.
 • Primary left upper quadrant (Palmer''s point) access for laparoscopic radical prostatectomy Urol J, 7, 152-156 (2010). Tüfek I, Akpınar H, Sevinç C, Kural AR.
 • Benign Prostat Hiperplazisinin Tedavisinde Holmium Lazer Cerrahisi Türkiye Klinikleri Dergisi, Ürolojide Lazer Uygulamaları Özel Sayısı, 3:34-39, (2010). Kural A.R., Akpınar H., Tüfek İ.
 • Conversion to hand assistance may prevent conversion to an open procedure in standard laparoscopic nephrectomy J Endourol, 24, 1297-1300 (2010). Kural AR, Obek C, Tuna MB, Akpinar H, Demirkesen O, Atug F, Tüfek I.
 • Parsiyel Nefrektomi: Kime Hangi Cerrahi Yaklaşım? Üroonkoloji Bülteni, Eylül 3:21-26, (2010). Tüfek İ. ve Akpınar H.
 • Lokalize Prostat Kanserinde Cerrahi Tedavi Türkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics, 3(3):16-22 (2010). Kural A.R. ve Tüfek İ.
 • Alt Kalis Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Türk Üroloji Dergisi 35:108-112, (2009). Akpınar H., Tüfek İ., Atuğ F., Sevinç C., Kural A.R.
 • Robot-Assisted Partial Nephrectomy Versus Laparoscopic Partial Nephrectomy: Comparison of Outcomes J Endourol, 23, 1491-1497 (2009). Kural AR, Atug F, Tufek I, Akpinar H.
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55