SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNSindirim Sistemi Hastalıkları; yemek borusu, mide, ince bağırsak, safra kesesi, safra yolları, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüsün fonksiyonel, iyi ve kötü huylu hastalıklarını içerir. 

Sindirim sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisi alanında gastroenteroloji, hepatoloji, medikal onkoloji, radyoloji, nükleer tıp ve diğer sağlık birimlerinin yol göstericiliği ve işbirliği içinde bariyatrik cerrahi, kolon ve rektum cerrahisi, hepato-pankteato-biliyer cerrahi, özofagus ve mide cerrahisi alanında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Cerrahisi Bölümü Doktorları


Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Cerrahisi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Bölümde şu alanlarda tanı ve tedavisi hizmeti verilmektedir;

Kolon ve rektum hastalıkları  (Kanser, Hemoroid ve Anorektal Hastalıklar, Crohn Kolit ve İnflamatuvar bağırsak hastalıkları)

Karaciğer, safra yolları ve pankreas  (Hepato-pankteato-biliyer cerrahi)

Yemek borusu ve mide hastalıkları   

Sindirim sistemi kanserleri

Fıtık cerrahisi  

Dışkılama bozuklukları ve pelvik taban hastalıkları 

Obezite (Şişmanlık)    

İleal poş, stoma (kolostomi/ileostomi) ve yara bakımı   

 

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44