SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu Kardiyoloji bölümleri kalp sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek için çalışmaktadır. Kardiyak rehabilitasyon, koroner yoğun bakım ve anjiyo laboratuvarları bu çalışmalara destek vermektedir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Kardiyoloji Bölümü Doktorları


Kardiyoloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu Kardiyoloji bölümlerinde; kalp krizi, koroner yetmezliği, kalp yetmezliği, kalp ritim ve ileti bozuklukları, kalp kapağı hastalıkları, periferik damar hastalıkları, aort damarı hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve doğumsal kalp hastalıkları başlıca tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar arasında yer almaktadır.

Yine kardiyoloji bölümlerimiz; aritmi ve kardiyak elektrofizyoloji, girişimsel kardiyoloji ve girişimsel olmayan kardiyoloji alanlarında da hizmet vermektedir.

Acıbadem Sağlık Grubu´nda yer alan hastanelerde ve tıp merkezlerimizde hastalar için özel bir veri tabanı tutulmakta, ameliyatlarla ilgili kalite kontrol çalışmaları gerçekleştirilmektedir

Acıbadem Sağlık Grubu kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Girişimsel olmayan işlemler:

 • Hastalık risk ve taraması
 • Efor testi
 • 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri 
 • Stres ekokardiografileri
 • 24 saat EKG ve kan basıncı izlemi
 • Multidetektör BT ile kalsiyum taraması
 • BT koroner anjiografi

Girişimsel işlemler:

 • Miyokardinal sintigrafi
 • Tranzözafaguel ekokardiografi
 • Kardiak katerizasyon ve koroner anjiografi
 • Koroner anjioplasti, stent yerleştirme, atrektomi
 • Kalp sintigrafisi
 • İlgili tüm acil işlemler

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44