SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu içinde yer alan Göğüs Cerrahisi bölümlerinde göğüs kafesi içinde yer alan organlarda görülen hastalıkların tanı ve tedavisinde gerektiği takdirde cerrahi hizmet sunulmaktadır.

Hastanelere bağlı Göğüs Cerrahisi bölümlerine başvuran kişilerin durumu; onkoloji, göğüs hastalıkları uzmanları ve radyoloji uzmanlarının da dâhil olduğu bir ekip tarafından multidisipliner yaklaşımla değerlendirilmektedir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Göğüs Cerrahisi Bölümü Doktorları


Göğüs Cerrahisi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu Göğüs Cerrahisi bölümlerinde; majör akciğer rezeksiyonları, trakeal rezeksiyon, bronkoplasti, göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, rijit ve fiberoptik bronkoskopi, mediyastinoskopi, videotorakoskopi (VATS), toraks cerrahi grubu toraks acilleri için (trakeobronşial ve ösofageal yabancı cisimlerin çıkartılması dahil) durumlarında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Özellikle akciğer, özofagus, trakea, mediasten, akciğerlerin metastatik kanserleri, mezotelyoma, sarkoma, torasik outlet sendromu, timoma gibi hastalıklarla beraber, akciğer boşluğundaki organların selim hastalıkları ve habis plevral efüzyonların tedavisinde girişimsel yaklaşımlar kullanılarak müdahale etmek yine Göğüs Cerrahisi bölümlerinin kapsamındadır.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44