SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN


Acıbadem Kalp Sağlığı Merkezleri

Acıbadem Kalp Sağlığı Merkezleri'nde, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi gerçekleştirilir. Merkezlerde Kardiyoloji ve KVC bölümleri bulunur.

Acıbadem Kalp Sağlığı Merkezleri erişkin ve pediatrik kalp ve damar hastalıklarında tanı ve tedavi hizmetleri sunar.

Kalp Sağlığı Merkezlerinde birçok tıbbi birimin bir arada çalıştığı multidisipliner yaklaşımla hastalar değerlendirilerek tedavi yöntemleri seçilir. Girişimsel kardiyoloji işlemlerinin uygulandığı merkezlerde, da Vinci robotik cerrahi yöntemi ile kalp operasyonları gerçekleştirilebilir.

Tüm merkezlerde SGK anlaşmalı hizmet verilir.*

* SGK sözleşmesiz hekimler ve hizmetlerin kapsamı hakkında bilgi almak için lütfen hastane ile iletişime geçiniz.

Nerede bulunur?

ERİŞKİN

Acıbadem Adana Hastanesi

Acıbadem Altunizade Hastanesi

Acıbadem Bodrum Hastanesi

Acıbadem Bursa Hastanesi

Acıbadem Eskişehir Hastanesi

Acıbadem International Hastanesi

Acıbadem Kadıköy Hastanesi

Acıbadem Kayseri Hastanesi

Acıbadem Kocaeli Hastanesi

Acıbadem Maslak Hastanesi

ERİŞKİN VE PEDİATRİK

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi

Acıbadem Bakırköy Hastanesi

KALP SAĞLIĞI MERKEZLERİ TANI ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Elektrofizyolojik Çalışma (EPS) ve Ablasyon

Nedir?

Elektrofizyolojik Çalışma (EPS), toplardamar yoluyla (çoğunlukla kasık bölgesinden) kalp içine gönderilen kateter yardımı ile kalbin elektrik sisteminin incelenmesi işlemidir. Ablasyon ise EPS ile kalpte tespit edilen aritmilerin ve normal olmayan iletilerin tedavisi amacıyla uygulanır. Ablasyon ile aritmiler radyofrekans enerji kullanılarak ortadan kaldırılır. Böylece tanı ve tedavi birlikte yapılabilir.

Hangi hastalıklarda kullanılır?

Aritmiler: Aritmiler kalbin yavaş çalışması (bradikardi), hızlı çalışması (taşikardi) veya düzensiz çalışması şeklinde olabilir.

Senkop: Aritmi sebebiyle görülen bayılmalardır. Bayılma kalbe bağlı bir nedenden kaynaklanıyorsa ciddi sonuçlara neden olabilir. Diğer incelemelerle nedeni saptanamayan bayılmalarda, aritmi ile ilgili nedenlerin olup olmadığını saptamak için EPS yapılır.

Nasıl uygulanır?

EPS, koroner anjiyografi gibidir. Çoğunlukla kasık toplardamarından yerleştirilen kateter, kalbin değişik yerlerinde iken kayıtlar alınır. EPS ile kalbin elektrik sistemi ve iletim yollarının fonksiyonu kontrol edilebildiği gibi bazen de elektriksel uyarımlar verilerek aritmi oluşup oluşmadığına da bakılabilir.

Nerede bulunur?

Acıbadem Adana Hastanesi

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi

Acıbadem Eskişehir Hastanesi

Acıbadem Kadıköy Hastanesi

Acıbadem Maslak Hastanesi

TAVI

Nedir?

Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI), açık kalp ameliyatı yapılmadan kateter yöntemi kullanılarak kalbe aort kapak takılması işlemidir.

Hangi hastalıklarda kullanılır?

TAVI, kalp kapağı hastalıklarının tedavisinde kullanılır. İşlem, cerrahi olarak kapak takılması için açık ameliyatın uygun olmadığı veya açık ameliyat riski yüksek olan hastalarda uygulanabilir.

Nasıl uygulanır?

Bu işlem sırasında takılan kapaklar tüm dünyada ve ülkemizde kapak değişim ameliyatlarında kullanılan biyolojik kalp kapaklarıdır. TAVI yönteminde bu biyolojik kapak bir stent kılıf içerisine yerleştirilmiştir ve stent açıldığında kapak, takılan bölgeye sıkıca tutunup yerleşir. Bu yöntemin uygulanmasında 2 farklı teknik kullanılabilir;

Transfemoral TAVI Yöntemi: Kapak, koroner anjiyografi uygulamalarında olduğu gibi kasıktan kateter yardımı ile kalbe kadar ilerletilip burada stent mekanizması açılarak yerleştirilir.

Transapikal TAVI Yöntemi: Kalbe ulaşmak için kullanılacak damarlarda bir tıkanıklık mevcut ise bu durumda diğer teknik uygulanır. Bu teknikte göğüs ön duvarında yaklaşık 4-5 cm'lik küçük bir kesi yapılarak kalbin uç kısmına ulaşılır ve buradan aort kapağına ilerletilen kateter ile kapak yerleştirilir.

Nerede bulunur?

Acıbadem Adana Hastanesi

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi

Acıbadem Kadıköy Hastanesi

Acıbadem Maslak Hastanesi