SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNBeyin hücrelerine giden kan akımının herhangi bir nedenle etkilenmesi sonucu vücudumuzda güçsüzlük, duyu veya denge kaybı gelişmesi; inme / felç (beyin krizi) olarak adlandırılır.

İnmenin klinik seyri dakikalar, saatler içerisinde değişebilir. Bu dinamik ve değişken özellikler nedeniyle inmeli hastalar, yakın ilgiye ve izleme ihtiyaç duyar. İnmeli hastaların erken dönemde yakın takibi de tedavi için önemlidir. İnmeli hastaların inme ünitesi adı verilen özelleşmiş birimlerde yakın takibi yapılmaktadır.

Acıbadem Sağlık Grubu İnme Merkezi'nde nörolojik izlem, beyin görüntüleme, tüm destek tedaviler, girişimsel işlemler ve cerrahi tedavi 24 saat yapılabiliyor. İnme Merkezi ekibi özel inme eğitimi ve deneyimi olan sağlık personelinden oluşuyor.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

İnme Merkezi Medikal Cihazlar

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

Oluşturulan manyetik alan sırasında dokuların kendi özelliklerinden yararlanarak, bilgisayar yardımıyla görüntü oluşturulmasını sağlar. 3-Tesla MRI tüm vücut Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi ile, ameliyat sırasında MRG incelemeleri de yapılabilir. Difüzyon özelliğiyle inmenin çok erken dönemlerinde bile doku kanlanması hakkında bilgi verir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

İnme tanısında ilk görüntüleme basamaklarından birisidir. Kullanılan X ışınları ile bilgisayar görüntüleri alınır, beyin dilimlere ayrılmış kesitler halinde incelenir.
İnme Merkezimizdeki, hızlı görüntüleme özelliğine sahip 16 kanallı, çok kesitli BT cihazı ile çekim süresi 10-15 dakikadan 1-2 dakikaya indiriyor. Bu özellik, inmeli hastanın zaman kazanmasını sağlıyor. Perfüzyon özelliğiyle inmenin çok erken dönemlerinde, doku kanlanması hakkında bilgi sağlıyor.

DSA (Digital Substraction Angiography)

Kasık bölgesindeki bir atardamardan girilip damar içerisinde ilerletilen kateter yardımıyla kontrast madde verilerek ve X ışınları kullanılarak elde edilen görüntülerdir.
Ayni kateter aracılığıyla işlem sırasında damar tıkanıklıkları, damar baloncukları tedavisi yapılabilir. Damar içinde, tıkanmanın olduğu noktaya damar açıcı ilaç verilebildiği gibi, darlıkların olduğu bölgelerde balon ve stent uygulamaları da yapılabilmektedir.

Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS)

Oluşturulan ses dalgalarının dokulara çarpıp geri yansımasından yararlanarak bilgisayar yardımıyla görüntüler elde edilir. Kan dokusu gibi hareketli dokuların, hareket yönü ve hareket hızına bağlı olarak farklı frekanslardaki veriler, farklı renklerde görüntü oluşturur. Böylece atar ve toplardamarlar ayırt edilir. Bu inceleme, damarlardaki darlık, tıkanıklık ve kan akımı hızı hakkında önemli bilgiler sağlar.

EEG

Saçlı deri üzerine yerleştirilen özel hassas iletkenler sayesinde beynin, elektriksel aktivitesini yansıtan beyin dalgaları, bilgisayar aracılığıyla kaydedilir.
Bilinç kaybı, bilinç bulanıklığı, epilepsi şüphesi durumlarında kullanılır. Taşınabilir üniteler aracılığıyla ameliyat sırasında ve yoğun bakımdaki yatak başında EEG kaydı yapılabilir.

EEG-Video Monitörizasyon

Epilepsi şüphesi taşıyan ama nöbetleri dokümante edilemeyen hastalarda, tanı koymak amacıyla tüm gece veya daha uzun süre video kamera çekimiyle birlikte, uyku ve uyanıklık dönemlerinde uzun süreli EEG kaydı alınması işlemidir.

PET/CT

PET/CT, insan vücudundaki organ ve dokuların fonksiyonlarını metabolik düzeyde gösteren PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ile detaylı anatomik bilgi sağlayabilen BT’nin (Bilgisayarlı Tomografi) bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Sadece onkoloji alanında değil, aynı zamanda epilepsi odağının belirlenmesi, Alzheimer hastalığı gibi nörolojik olgularda ve kalp krizi sonrası kalpte canlı doku varlığının araştırılmasında da rol oynuyor.

Sintigrafi (Spect)

Tıbbın birçok alanında yaygın kullanılan ve değerli bilgiler veren bu testler, inmenin acil ve erken döneminde kullanılmaz ancak geç dönemlerde, beyin kanlanması ile ilgili önemli bilgiler sağlanabilir.

İnme Merkezi Bölümü Doktorları


İnme Merkezi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

İnme geçiren hastaya, İnme Merkezi'ne ulaştığında acil muayene ve müdahaleden sonra, tedavi kararı verebilmek için bir takım laboratuvar ve radyolojik tetkikler yapılır.
İnme tedavisi tıkanan damarın büyüklüğüne, yerine; hastaneye başvuru süresine, hastaya ait diğer faktörlere göre değişir.
Ani beyin krizi geçiren hastalarda müdahale; organize olmuş, deneyimli inme ekipleri tarafından yapılır. Hastaların inme nedenleri tespit edilmeli, riskleri belirlenmeli ve gereken önlemler hızla alınmalıdır.
Güçsüzlük ve dengesizlik yakınması olan hastalarda, fizyoterapiye erken dönemde başlanmalı ve ev programları şeklinde devam edilmelidir.
Konuşma terapisi, psikolojik destek, diyet programları, sosyal hizmet uzmanlarının önerileri, tedavi kapsamı içinde olup hastalara özel programlar hazırlanabilir.

Beyin kanamaları

Tüm inmelerin %20'si beyin kanamalarına bağlı olarak gelişir. Tanıda tomografi, MRG teknikleri kullanılır, gerekli hastalarda beyin omurilik sıvısı incelemesi yapılır.
Hastanın durumuna, kanamanın nedenine ve büyüklüğüne göre de medikal veya cerrahi tedavi uygulanır.

 

 

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44