SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN


PET-CT

TIME dergisi tarafından 2000 yılında tıp alanında 'yılın buluşu' seçilen PET-CT, pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografinin birleşiminden oluşan bir görüntüleme cihazıdır. Vücuttaki fizyolojik süreçlerin 3 boyutlu görüntüsünü verir.

Hangi hastalıklarda kullanılır?

PET-CT daha çok onkoloji (kanser) alanında kullanılan bir görüntüleme cihazıdır. Akciğer, meme, lenf kanseri, jinekolojik ve kolorektal kanserler gibi sık görülen kanserlerin yanı sıra daha az görülen diğer kanserlerin görüntülenmesinde kullanılır. Ayrıca ilk başladığı yerin bilinmediği metastazların tanısı, evrelendirme, yeniden evrelenme ve hastanın tedaviye cevap verip vermediğini saptamak için kullanılır. Nöroloji alanında da kullanılan cihazın, epileptik odağın saptanması ve Alzheimer hastalığının erken tanısı gibi kullanım alanları da bulunur.

Nasıl uygulanır?

Çekim öncesi, damar içine radyoaktif işaretli şeker molekülü verilir. Bu madde; tümör hücreleri gibi hızla çoğalarak yüksek metabolik aktivite gösteren hücrelerde birikir. Bilgisayarda görüntülenen hücresel aktivite, teşhisin konulmasını sağlar.

Özellikleri nelerdir?

Cihaz kanserli hücrelerde tanı işlemini yaparken, bazı durumlarda kanserli doku ya da organlardan biyopsi yapılmadan tanı işlemini büyük ölçüde gerçekleştirme olanağı sunabilmektedir. Tedavi sürecindeyse doku ve organların verdikleri tepki saptanarak sonraki tedavilerin planlanmasında önemli rol oynar.