SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN


City Clinic Cardiac Surgery Hospital Burgas
  • OTOPARKOTOPARKHastanemizde otopark bulunmaktadır.

Acıbadem City Clinic Cardiac Surgery Hospital Burgas Temmuz 2016'da açıldı. Hastane invazif kardiyoloji ve kardiyak cerrahiyi kapalı bir hastanede döngüsü içerisinde birleştiriyor. 

Acıbadem City Clinic Cardiac Surgery Hospital Burgas tüm akut kardiyovasküler durumlar için acil servis odası ve yoğun bakım odasındaki modern ekipmanıyla 24 saat acil servis hizmeti veriyor. Hastane aynı zamanda kritik durumda olan hastalar için resüssitasyonlu transfer hizmeti de sunuyor.  

2016 yılında City Clinic Group ve Tokuda Group’un Acıbadem Sağlık Grubu tarafıdan satın alınmasıyla birlikte, Acıbadem City Clinic Cardiac Surgery Hospital Burgas 5 ülkedeki Acıbadem Hastanelerinin tüm departmanlarında işbirliği içerisinde çalışmaya başladı. Bu, sağlık hizmetlerinde mükemmelliyeti sunma amacıyla, yüksek kalitede bilimsel sonuçların elde edilmesi ve özellikle bilimsel araştırmaların, sağlık hizmetlerinin ve eğitimin geliştirilmesi ve bütünleştirilmesi ile sonuçlandı.

1800 m² Kapalı Alan

Hastane 1800 metre karelik bir alana sahip olup 31 yatak kapasitesine sahip. Hastanede güncel medikal cihazlar, anjiyo laboratuvarı, 64-kesitli çoklu dedektör bilgisayarlı tomografi cihazı, 2 modern ekipmanlı ameliyathane ve modern kardiyocerrahi resüssitasyonu bulunuyor. Yoğun bakım ünitesi 8 Kardiyovasküler yoğun bakım yatağından oluşuyor.

Medikal Teknolojiler

Hastanede tüm hastalık türlerinin daha iyi bir şekilde tanısının konabilmesi için bir Bilgisayarlı Tomografi ve Mobil X-Ray cihazları bulunuyor. Dijital Anjiyografi (DSA) tüm vücuttaki arterlerin ve venlerin görüntülenmesi için kullanılılırken vasküler hastalıkların aynı prosedürle tanısının konması ve anında tedavi edilmesi sağlanıyor.

Tıbbi Birimler

Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi departmanında yetişkinlere yönelik tüm modern kardiyak operasyonlar yapılıyor. Hastanenin 26'sı hekim olmak üzere 122 çalışanı bulunuyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi birimi ciddi formları da dahil olmak üzere koroner arter hastalığı gibi kardiyak ve vasküler hastalıkların tıbbi ve girişimsel tedavisini gerçekleştiriyor. Söz konusu ciddi koroner arter hastalığı türleri şunlar;

- Akut miyokardiyal enfarktüs (AMI)

- Valvüler kalp hastalığı

- Ritim ve iletim bozuklukları

- Dirençli hipertansiyon

- Akut ve kronik kalp bozukluğu

- Karotid ve renal arter stenozu, Arteriyovenöz fonksiyon bozukluğu dahil Periferik arter hastalığının patolojisi

- Aort hastalığı

Gerçekleştirilen diğer kardiyak cerrahi girişimleri ise;

- Ekstrakorporeal dolaşımı (kalp ve akciğer makinesi) varlığında ve yokluğunda aortokoroner bypass, çalışan kalpte uygulanan operasyonlar ve mevcut arteriyel vasküler yapılar kullanılarak uygulanan bypass ameliyatları

- Kalp damarı protezi

- Damar kurtarıcı operasyonlar

- Kardiyak fonksiyonu iyileştirmek için uygulanan sol ventrikül hacmini düşürme operasyonları

Hastane koğuşu, miyokardiyal enfarktüs, aortik diseksiyon ve diğer acil tıp vakalarını kabul edebilecek şekilde hizmet veriyor.

 

Özellikli Merkezler

 Kalp Sağlığı Merkezi  

 

Medikal Cihazlar

DSA (Dijital Anjiyografi)
 

Otopark

Acıbadem City Clinic Cardiac Surgery Hospital Burgas'ın hastane ziyaretçilerinin ücretsiz kullanacağı otoparkı bulunuyor.