SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN

TÜRKÇE ENGLISH

Alo Acıbadem 444 55 44
FOR INTERNATIONAL PATIENTS

Kalite Politikası

Joint Commission International (JCI) Akreditasyonu

Acıbadem Sağlık Grubu, kalite iyileştirme ve hasta güvenliği yaklaşımını güçlendirmek için Joint Commission International (JCI) akreditasyon standartlarını temel almaktadır.

JCI, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını belirleyen ve denetleyen, bağımsız, uluslararası bir akreditasyon kuruluşudur. Uluslararası alanda kabul gören ve en yüksek tanınırlığı olan değerlendirme modelidir. Kalite iyileştirme ve hasta güvenliği kavramlarının geliştirilmesi ve sağlık bakım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasını hedefler ve bu amaçla objektif değerlendirme araçları sunar. Dünyada 60'dan fazla ülkede sağlık kurumları JCI akreditasyonuna sahiptir. Acıbadem Sağlık Grubu, JCI akreditasyon standartlarıyla uyumludur. 2005 yılından itibaren birçok hastanesi akreditasyon ve yeniden akreditasyon denetimlerini başarıyla tamamlamıştır. Bugün Grup bünyesinde Acıbadem Maslak, Acıbadem Adana ve Acıbadem Sistina Hastaneleri JCI akreditasyonuna sahiptir.

JCI standartları hasta merkezli standartlar başlığı altında hasta güvenliği, bakıma ulaşım ve bakımın sürekliliği, hasta ve yakınlarının hakları, hastaların değerlendirilmesi ve bakımı, anestezi ve cerrahi bakım, ilaç kullanımı, hasta ve yakınlarının eğitimi konularını ele alır. Organizasyon merkezli standartlar kapsamında enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü, yönetim, liderlik, tesis güvenliği, çalışanların eğitimi ve bilgi yönetimi konuları değerlendirilir.

Hastalarımız ve yakınları, hasta güvenliği ve bakım kalitesi hakkındaki kaygılarını JCI’a iletmek isterlerse buraya tıklayarak bildirimde bulunabilirler.

TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar

Acıbadem laboratuvarlarının tüm birimleri 2005 yılından itibaren Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie (DACH) tarafından, 2010 yılından itibaren Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TSE EN ISO 15189 standardına göre akredite edilmiştir. TÜRKAK’ın International Laboratory Accreditation Cooperation’ın (ILAC) çok taraflı anlaşmasına (Mutual Recognition Arrangement-MRA) taraf olması nedeniyle laboratuvarların akreditasyonu ILAC’a üye tüm ülkelerde tanınır hale gelmiştir.

Nükleer Tıp Avrupa Akreditasyonu

Avrupa’da Nükleer Tıp Merkezleri, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nin (European Union of Medical Specialists-UEMS) Nükleer Tıp Uzmanlık Bölümü (European Board of Nuclear Medicine-EBNM) tarafından akredite edilmektedir. Acıbadem Bursa Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü, bu akreditasyona sahiptir. Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Acıbadem Bursa Hastanesi ve Acıbadem International Hastanesi Nükleer Tıp Bölümleri ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahiptir.

Sağlıkta Kalite Standartları

Acıbadem Sağlık Grubu, sağlık kurumlarını kamu, özel ya da üniversite olarak ayırmadan; hizmet standardizasyonunda yakınlık sağlamak, kurumlar arası deneyim paylaşımı için zemin hazırlamak ve sağlıkta ulusal kalite sistemini kurmak amacıyla oluşturulan Sağlıkta Kalite Standartları’na uyumludur.